Parafia w Kolbuszowej Górnej
pw. Matki Bożej Wspomożenia wiernych

Wytyczne Księdza Biskupa w związku z nową sytuacją epidemiczną


W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować, i o których należy poinformować wiernych:

 1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.
 2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
 3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.
 4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.
 5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).
 6. Księża Proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjne z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.

Korzystając z okazji zbliżającego się liturgicznego święta św. Łukasza Ewangelisty, Ksiądz Biskup poleca w modlitwie opiece tego świętego Patrona wszystkich pracowników Służby Zdrowia oraz wszystkich chorych i cierpiących. Wszystkim udziela pasterskiego błogosławieństwa.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829)  należy przestrzegać następujących zasad:

 1. W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 m. kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny).
 2. W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m. kw. na tych samych zasadach, co powyżej.
 3. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult).
 4. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.
 5. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.
 6. Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska) należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących ilości osób w kościele.

Ogłoszenia parafialne


XXIX Niedziela Zwykła (18.10.2020)

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Pamiętajmy w naszej modlitwie o duchownych i świeckich misjonarzach. Dzisiejsze ofiary na tacę przekażemy na potrzeby misji.
 2. W związku z nasileniem się epidemii znaleźliśmy się w czerwonej strefie, co wiąże się z ograniczeniem liczby osób, mogących przebywać w kościele. W naszej świątyni może uczestniczyć w nabożeństwie 56 osób. Osoby starsze, chore i szczególnie narażone na zakażenie nie mają obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Osoby zdrowe i aktywne, które nie mogą ze względu na ograniczenia spełnić tego obowiązku niech postarają się uczestniczyć we Mszy św. w tygodniu lub pomodlą się w kościele. Świątynia będzie cały czas otwarta. Bądźmy ostrożni i dbajmy o siebie i innych. Zachęcam do modlitwy o jak najszybsze wygaszenie epidemii.
 3. Zachęcam nadal do odmawiania różańca w kościele lub w rodzinach. Ze względu na sytuację epidemiczną nie wyznaczam w tym tygodniu kolejnych grup czy osób do prowadzenia modlitwy.
 4. W liturgii wspominamy:
  • we wtorek – św. Jana Kantego, kapłana;
  • w czwartek – św. Jana Pawła II, papieża.
 5. Dziękuję za ofiary z okazji Dnia Papieskiego. Uzbieraliśmy 1271 złotych.
 6. Ponieważ zbliża się miesiąc listopad proszę o uporządkowanie wszystkich grobów na cmentarzu. Można też zamawiać tzw. „wypominki”, aby polecać Bogu naszych zmarłych. Kartki wypominkowe są wyłożone z tyłu kościoła.
 7. W następną niedzielę proszę o poprowadzenie różańca różę Heleny Gorzelanej.
 8. Dziękuję serdecznie: „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła, kwiaty i złożoną ofiarę rodzinom: Skowroński, Draus, Draus, Skóra i Bebło. Do ofiary i kwiatów dołożyły się panie Helena Bebło i Renata Maciąg.
 9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
 10. Dzisiaj przypada (wyparte przez niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich i o wszystkich chorych w naszej modlitwie.

Intencje mszalne


19.10.2020 – 25.10.2020

Poniedziałek 19.10.2020

Godz. 18.00

 • Za +ks. Tomasza Blicharza – od przyjaciół z parafii
 • Za +Adama Grzebyka 19. greg. – ks. Starzec
 • Za +Władysława Kowalskiego 15. greg. – ks. Kosiorowski
 • Za +Stanisławę Sito 12. greg. – ks. Adrian
 • Za +Stanisławę Jarosz – od rodziny Bąk  – ks. Artur

Wtorek 20.10.2020

Godz. 18.00

 • Za +Władysława, Genowefę i Antoniego Rząsów
 • Za +Adama Grzebyka 20. greg. – ks. Starzec   
 • Za +Władysława Kowalskiego 16. greg. – ks. Kosiorowski
 • Za +Stanisławę Sito 13. greg. – ks. Adrian
 • Za +Stanisławę Jarosz – od rodziny Romaniuk  – ks. Artur

Środa 21.10.2020

Godz. 18.00

 • O zdrowie i Boże błog. dla sióstr i ich rodzin z róży Beaty Wargackiej
 • Za +Adama Grzebyka 21. greg. – ks. Starzec   
 • Za +Władysława Kowalskiego 17. greg. – ks. Kosiorowski
 • Za +Stanisławę Sito 14. greg. – ks. Adrian
 • Za +Stanisławę Jarosz – od Z. P. Arka  – ks. Artur

Czwartek 22.10.2020

Godz. 18.00

 • O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla małżonków Edyty i Kamila w 2. rocznicę ślubu
 • Za +Adama Grzebyka 22. greg. – ks. Starzec
 • Za +Władysława Kowalskiego 18. greg. – ks. Kosiorowski
 • Za +Stanisławę Sito 15. greg. – ks. Adrian
 • Za +Stanisławę Jarosz – od rodzin Kosiorowski i Konefał – ks. Artur

Piątek 23.10.2020

Godz.18.00

 • O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana Halata z rodziną
 • Za +Adama Grzebyka 23. greg. – ks. Starzec   
 • Za +Władysława Kowalskiego 19. greg. – ks. Kosiorowski
 • Za +Stanisławę Sito 16. greg. – ks. Adrian
 • Za +Stanisławę Jarosz – od rodzin Kosiorowski i Trojnacki – ks. Artur

Sobota 24.10.2020

Godz. 18.00

 • Za +Stanisława w 1. rocznicę śmierci i Zofię Wachnickich
 • Za +Adama Grzebyka 24. greg. – ks. Starzec   
 • Za +Władysława Kowalskiego 20. greg. – ks. Kosiorowski
 • Za +Stanisławę Sito 17. greg. – ks. Adrian
 • Za +Stanisławę Jarosz – od rodziny Lewickich z Gdańska – ks. Artur

Niedziela 25.10.2020

Godz. 8.00

 • Za parafian

Godz. 10.30

 • Dziękczynno – błagalna w 60. rocznicę ślubu Genowefy i Stanisława Augustyn – od córki i syna z rodzinami

Godz. 15.00

 • Za +Mieczysława Węglarza w 26. rocznicę śmierci
 • Za +Adama Grzebyka 25. greg. – ks. Starzec   
 • Za +Władysława Kowalskiego 21. greg. – ks. Kosiorowski
 • Za +Stanisławę Sito 18. greg. – ks. Adrian
 • Za +Stanisławę Jarosz – od rodziny Olszowy  – ks. Artur

Top