Porządek adoracji na Wielki tydzień


Zamieszczono

WIELKI PIĄTEK

PORZĄDEK ADORACJI PANA JEZUSA W CIEMNICY

8.00 – 9.00Rodziny od numeru 211 do 273
9.00 – 10.00Rodziny od numeru 274 do 333a
10.00 – 11.00Rodziny od numeru 335 do 400a
11.00 – 12.00Rodziny od numeru 401 do 449
12.00 – 13.00Rodziny z domów „za rzeką”
13.00 – 14.00Rodziny z domów „na osiedlu” i „obok Mleczarni”
14.00 – 15.00Rodziny z domów – Wojków – Dół i domy przy drodze
15.00 – 16.00Rodziny z domów – Wojków – Góra

WIELKA SOBOTA

PORZĄDEK ADORACJI PANA JEZUSA W BOŻYM GROBIE

12.00 – 13.00Rodziny z domów „za rzeką”
13.00 – 14.00Rodziny z domów „na osiedlu” i „obok Mleczarni”
14.00 – 15.00Rodziny z Wojkowa
15.00 – 16.00Rodziny od Kupna do kościoła
16.00 – 17.00Rodziny od kościoła do szkoły
17.00 – 18.00Rodziny od szkoły do ronda

Spowiedź wielkanocna w parafii Kolbuszowa Górna


Zamieszczono
Czwartek (2 księży)15.30 – 17.00
Niedziela Palmowa (2 księży)13.30 – 14.30
Wielki Wtorek (3 księży)16.00 – 18.00

Pół godziny przed każdą mszą świętą

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE


Zamieszczono

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.


Top